> Empleo público > Proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (10-07-2020)

Proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (10-07-2020)

Oferta de Empleo Público 2020

Proceso selectivo de persoal funcionario interino para ocupar provisionalmente unha praza/posto/emprego de administrativo de xestión económico-administrativa do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento (04-02-2019)

Proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (09-04-2019)

Proceso selectivo para a provisión do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo Para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 2ª convocatoria (13-3-2017)

Proceso selectivo para a provisión do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo Para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 1ª convocatoria (26-9-2016)

28/10/2020
7. Resultado del concurso de méritos

30/09/2020
6. Convocatoria del tribunal

25/09/2020
5. Rectificación Lista Definitiva de Admitidos/as y Excluidos/as

17/09/2020
4. Lista Definitiva de Admitidos/as y Excluidos/as

12/08/2020
3. Lista provisional de Admitidos/as y Excluidos/as

10/07/2020
2. Bases reguladoras del proceso de selección (B.O.P. 157 do 10/07/2020)

10/07/2020
1. Modelo de solicitud

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo