> Empleo público > Proceso selectivo de persoal funcionario interino para ocupar provisionalmente unha praza/posto/emprego de administrativo de xestión económico-administrativa do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento (04-02-2019)

Proceso selectivo para a provisión do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo Para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 1ª convocatoria (26-9-2016)

Proceso selectivo para a provisión do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo Para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 2ª convocatoria (13-3-2017)

Proceso selectivo de persoal funcionario interino para ocupar provisionalmente unha praza/posto/emprego de administrativo de xestión económico-administrativa do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento (04-02-2019)

06/02/2019
1. Modelo de Solicitud

06/02/2019
2. Bases reguladoras del proceso de selección

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo