> Empleo público > Bolsa de Empleo Temporal de Bombero-Conductor 2022

Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 1ª convocatoria (26-9-2016)

Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. 2ª convocatoria (13-3-2017)

Proceso selectivo persoal funcionario interino para praza/posto/emprego de administrativo de xestión económico-administrativa 2019

Bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (09-04-2019)

Bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (10-07-2020)

Oferta de Empleo Público 2020

Proceso selectivo personal funcionario para provisión de dos plazas de administrativo/a 2021

Proceso selectivo provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General 2021

Proceso selectivo personal laboral para provisión de una plaza de coodinador/a de parques 2021

Bolsa de Empleo Temporal de Bombero-Conductor 2022

Proceso selectivo plaza de Técnico Administración General en régimen de interinidad 2022

Proceso selectivo plaza de Coordinador de Parques personal laboral interino 2022

29/09/2022
Lista definitiva admitidos/as y excluidos/as - Bolsa bombero-conductor

09/09/2022
Lista provisional admitidos/as y excluidos/as - Bolsa bombero-conductor

29/07/2022
Bases selección para bolsa de empleo temporal de Bombero-Conductor

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo