> Empleo público

Proceso selectivo de persoal funcionario interino para ocupar provisionalmente unha praza/posto/emprego de administrativo de xestión económico-administrativa do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento (04-02-2019)

Proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (09-04-2019)

Proceso selectivo para a provisión do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo Para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 2ª convocatoria (13-3-2017)

Proceso selectivo para a provisión do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo Para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 1ª convocatoria (26-9-2016)


Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo