> Empleo público > Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 1ª convocatoria (26-9-2016)

27/09/2016

4.Anuncio de rectificación de erros nas bases de selección do Xerente do Consorcio


Volver

26/09/2016
1.Modelo de solicitude

26/09/2016
2.Bases reguladoras do proceso de selección

26/09/2016
3.Anuncio do B.O.P. de Lugo de data 26-9-2016. Convocatoria e bases

27/09/2016
4.Anuncio de rectificación de erros nas bases de selección do Xerente do Consorcio

29/09/2016
5.Anuncio do B.O.P. de Lugo de data 29-9-2016. Rectificación de erros nas bases

18/01/2017
6.Publicación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, nomeamento do Tribunal cualificador e data de realización da proba teórica

31/01/2017
7.Anuncio da modificación da data de realización da proba teórica

20/02/2017
8.Resultado valoración de méritos e proxecto directivo. 1ª fase

20/02/2017
9.Resultado proba teórica. 2ª fase

21/02/2017
10.Calificacións finais e proposta do tribunal

13/03/2017
11.Anuncio do B.O.P de Lugo de data 13-3-2017. Declaración de deserto do procedemento e apertura de nova convocatoria

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo