> El Consorcio > Estatutos

Datos Básicos

Organización

Estatutos

24/09/2010

Estatutos

Decreto 19/2009, do 5 de febreiro, polo que se aproba a constitución do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento

Decreto 136/2010, do 5 de agosto, polo que se aproba a modificación dos estatutos do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento


Volver

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo