> El Consorcio > Datos Básicos

Datos Básicos

Organización

Estatutos

23/09/2010

Datos básicos del Consorcio contra Incendios de Lugo

Nome: Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento
CIF: P2700015G
Número de inscripción no RELGA (Rexistro de Entidades Locais de Galicia): CO2009/1

Dirección: Rúa San Marcos, 8 (27001), Lugo (LUGO)
Teléfono: 982 260 265
Correo electrónico: consorcio.incendios@deputacionlugo.org; xerencia.consorcio@deputacionlugo.org
Volver

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo