> Empleo público > Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. 2ª convocatoria (13-3-2017)

Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 1ª convocatoria (26-9-2016)

Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. 2ª convocatoria (13-3-2017)

Proceso selectivo persoal funcionario interino para praza/posto/emprego de administrativo de xestión económico-administrativa 2019

Bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (09-04-2019)

Bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (10-07-2020)

Oferta de Empleo Público 2020

Proceso selectivo personal funcionario para provisión de dos plazas de administrativo/a 2021

Proceso selectivo provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General 2021

Proceso selectivo personal laboral para provisión de una plaza de coodinador/a de parques 2021

Bolsa de Empleo Temporal de Bombero-Conductor 2022

Proceso selectivo plaza de Técnico Administración General en régimen de interinidad 2022

Proceso selectivo plaza de Coordinador de Parques personal laboral interino 2022

Proceso selectivo personal interino plaza administrativo gestión económico-administrativa 2023

13/03/2017
1.Modelo de solicitude

13/03/2017
2.Bases reguladoras do proceso de selección

13/03/2017
3.Anuncio de rectificación de erros nas bases de selección do Xerente do Consorcio

13/03/2017
4.Anuncio do B.O.P de Lugo de data 13-3-2017. Declaración de deserto do procedemento e apertura de nova convocatoria

29/05/2017
5.Publicación da nova lista provisional de admitidos/as e excluídos/as e o nomeamento e citación do Tribunal cualificador

05/06/2017
6.Publicación da nova lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as

30/06/2017
7.Resultado valoración de méritos e proxecto directivo. 1ª fase

06/07/2017
8.Acordo do Tribunal Cualificador en relación ás reclamacións presentadas na 1ª fase do procedemento de selección

21/07/2017
9.Resolución das reclamacións presentadas na 1ª fase do procedemento de selección

11/09/2017
10. Citación para a realización da 2ª fase do procedemento de selección do Xerente do Consorcio. Proba teórica

15/09/2017
11.Resultado da proba teórica (2ª fase) e citación para a realización da entrevista persoal (3ª fase)

15/09/2017
12.Folla de respostas correctas da proba teórica (2ª fase)

21/09/2017
13.Resolución das reclamacións presentadas na 2ª fase do procedemento de selección (proba teórica)

21/09/2017
14.Resultado da entrevista persoal (3ª fase) e citación para a realización da proba de galego (4ª fase)

03/10/2017
15. Resultado da proba de galego (4ª fase), cualificacións finais e proposta do tribunal

13/01/2018
16. Nomeamento do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo