> Empleo público > Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 1ª convocatoria (26-9-2016)

Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 1ª convocatoria (26-9-2016)

Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. 2ª convocatoria (13-3-2017)

Proceso selectivo persoal funcionario interino para praza/posto/emprego de administrativo de xestión económico-administrativa 2019

Bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (09-04-2019)

Bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (10-07-2020)

Oferta de Empleo Público 2020

Proceso selectivo personal funcionario para provisión de dos plazas de administrativo/a 2021

Proceso selectivo provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General 2021

Proceso selectivo personal laboral para provisión de una plaza de coodinador/a de parques 2021

Bolsa de Empleo Temporal de Bombero-Conductor 2022

Proceso selectivo plaza de Técnico Administración General en régimen de interinidad 2022

Proceso selectivo plaza de Coordinador de Parques personal laboral interino 2022

Proceso selectivo personal interino plaza administrativo gestión económico-administrativa 2023

26/09/2016
1.Modelo de solicitude

26/09/2016
2.Bases reguladoras do proceso de selección

26/09/2016
3.Anuncio do B.O.P. de Lugo de data 26-9-2016. Convocatoria e bases

27/09/2016
4.Anuncio de rectificación de erros nas bases de selección do Xerente do Consorcio

29/09/2016
5.Anuncio do B.O.P. de Lugo de data 29-9-2016. Rectificación de erros nas bases

18/01/2017
6.Publicación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, nomeamento do Tribunal cualificador e data de realización da proba teórica

31/01/2017
7.Anuncio da modificación da data de realización da proba teórica

20/02/2017
8.Resultado valoración de méritos e proxecto directivo. 1ª fase

20/02/2017
9.Resultado proba teórica. 2ª fase

21/02/2017
10.Calificacións finais e proposta do tribunal

13/03/2017
11.Anuncio do B.O.P de Lugo de data 13-3-2017. Declaración de deserto do procedemento e apertura de nova convocatoria

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo