> Empleo público

Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento. 1ª convocatoria (26-9-2016)

Proceso selectivo para provisión posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. 2ª convocatoria (13-3-2017)

Proceso selectivo persoal funcionario interino para praza/posto/emprego de administrativo de xestión económico-administrativa 2019

Bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (09-04-2019)

Bolsa de empleo temporal de bombero-conductor (10-07-2020)

Oferta de Empleo Público 2020

Proceso selectivo personal funcionario para provisión de dos plazas de administrativo/a 2021

Proceso selectivo provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General 2021

Proceso selectivo personal laboral para provisión de una plaza de coodinador/a de parques 2021

Bolsa de Empleo Temporal de Bombero-Conductor 2022

Proceso selectivo plaza de Técnico Administración General en régimen de interinidad 2022

Proceso selectivo plaza de Coordinador de Parques personal laboral interino 2022

Proceso selectivo personal interino plaza administrativo gestión económico-administrativa 2023


Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo