> Empleo público

26/09/2016

PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DO POSTO DE XERENTE DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

Mediante Resolución da Presidencia do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento de data 6-9-2016, procedeuse á aprobación da convocatoria e das bases que rexerán o proceso selectivo para a provisión do posto de Xerente do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e SalvamentoModelo de solicitude

Anuncio de rectificación de erros nas Bases de Selección do Xerente do Consorcio

Publicación da lista provisional de admitidos e excluídos, nomeamento do Tribunal cualificador e data de realización da proba teórica (18-01-2017)

Resolución das reclamacións presentadas na 1ª fase do procedemento de selección (21-07-2017)

Anuncio B.O.P do 26/09/2016

Bases Selección Xerente Consorcio

Calificacións finais e proposta do tribunal (21-02-2017)

Acordo do Tribunal Cualificador en relación ás reclamacións presentadas na 1ª fase do procedemento de selección (06-07-2017)

Publicación da nova lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as (05-06-2017)

Publicación da nova lista provisional de admitidos e excluídos e o nomeamento e citación do Tribunal cualificador (29-05-2017)

Resultado valoración de méritos e proxecto directivo. 1ª fase

Resultado proba teórica. 2ª fase

Anuncio de rectificación de erros publicado no B.O.P. do 29/09/2016

Anuncio da modificación da data de realización da proba teórica tipo test

Anuncio de declaración de deserto do procedemento e apertura de nova convocatoria publicado no B.O.P de Lugo do 13/03/2017

Resultado valoración de méritos e proxecto directivo. 1ª fase (30-06-2017)


Volver

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo