> El Consorcio > Organización

Datos Básicos

Organización

Estatutos

24/09/2010

Composición del Pleno del Consorcio

En representación da Excma. Deputación Provincial de Lugo

- D. Darío Campos Conde, Presidente da Excma. Deputación Provincial de Lugo.
- D. Xosé Ferreiro Fernández, Deputado Delegado da Área de Cultura, Patrimonio Histórico e Artístico, Artesanía e Deseño e Normalización Lingüística da Excma. Deputación Provincial de Lugo.
- D. Eduardo Vidal Baamonde, Deputado Delegado da Área de Promoción do Territorio e Turismo da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

En representación da Xunta de Galicia

- D. Luis Menor Pérez, Director Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
- D. Jose Antonio Fernández López, Subdirector Xeral de Seguridade e Coordinación da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
- D. Jose Manuel Balseiro Orol, Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Lugo.

En representación dos Concellos

- D. Alfonso Fuente Parga, Alcalde- Presidente do Concello de Barreiros.
- D. Manuel Lorenzo Varela Rodríguez, Alcalde-Presidente do Concello de Chantada
- D. José Tomé Roca, Alcalde-Presidente do Concello de Monforte de Lemos
- D. Gerardo Criado Guizán, Alcalde-Presidente do Concello de Vilalba.
- D. Carlos Alberto Gueimunde Cabaleiro, concelleiro da Área de Seguridade cidadá, Seguridad Vial e cívica, Policía Local do Concello de Viveiro.
- Dna. Pilar López Yáñez, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Sarria.

Presidente:

- D. Luis Menor Pérez, Director Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Vicepresidente:

- D. Darío Campos Conde, Presidente da Excma. Deputación Provincial de Lugo.

Secretario-Interventor:

- D. Jose Antonio Mourelle Cillero, Secretario Xeral Adxunto da Excma. Deputación Provincial de Lugo.
Volver

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Lugo